På 1970-talet ökade människors miljömässiga medvetande i Europa, och många
alternativa företag såg dagens ljus. Man ägnade sig nu åt ekologisk odling i stort, 

förnyelsebar energi och ansvar för vår miljö. I mitten på 1970-talet öppnade ett
kompisgäng en affär i Hannover. I denna affär såldes produkter som passade in i
dessa ramar. Man utökade sedan sin verksamhet genom att importera och bedriva
grossisthandel. 1977 började man att producera enkla kroppsvårdsprodukter själva,
och idén bakom Logona föddes.

Kroppsvårdsprodukter framställda ur ekologisk ståndpunkt tillverkades till ett
allt större antal konsumenter. Produkterna och produktlinjerna har sedan ökat i
antal. Idag bär över 200 naturliga produkter Logonas etiketter.
Högkvalitativa, naturliga ingredienser har alltid varit det mest viktiga i Logonas
recepturer och produkttillverkning. Logonas produkter bär högsta kvalitet, är
baserade på naturliga råvaror som förstklassiga vegetabiliska oljor och vaxer, örtextrakter
och örtdestillat från ekologiskt odlade eller vildväxande örter.
Utöver de höga kraven på råvarorna i produkterna, har också Logona hög
ekologisk standard när det gäller minimal konsumtion av resource vid produktion
samt liten mängd/återvinningsbara förpackningar till slutprodukten.

Pålitlighet genom kvalitet och kompetens
Att tillverka kosmetiska produkter utan syntetiska konserveringsmsedel, kräver
speciellt värdefulla procedurer att behandla råvarorna och de färdiga produkterna
på. Logonas produkter tillverkas under läkemedelsstandarden GMP, vilket betyder
Good Manufacturing Practice. 1999 slutförde man en miljöcertifiering av företaget
under ledning av tyska staten. Logonas produktkvalitetsstandard har hela tiden
förbättrats till att följa med de framsteg som hela tiden görs kring tillverkning och
ingredienser.

Trots stadig tillväxt, har Logona lyckats att behålla och arbeta efter sina kärnvärden. Många som var med på 1970-talet, finns fortfarande kvar på
företaget. I dag har Logona över 130 heltidsanställda, och företaget tar stort socialt ansvar gentemot sina anställda och sin omvärld.

INCI-namn
På samtliga förpackningar finns information om produkternas innehållsämnen enligt det så kallade INCI-systemet (International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients). INCI-systemet utgör ett enhetligt språk för kosmetiska produkter i EU-länderna. Innehållsämnena står beskrivna i fallande ordning
efter hur mycket som finns av respektive ämne i produkten. I denna produktdeklaration för Logona naturkosmetik, finns även en svensk översättning
av INCI-namnen.

Förkortningen CI betyder Colour-Index-Number. Detta är INCI-beteckningen på kosmetiska färgämnen, som anges som CI-nummer i INCI-förteckningen
över samtliga produkter som innehåller färgämnen.

Kontrollerad naturkosmetik
Naturkosmetik vårdar och förskönar vår hud med råvaror och ämnen från naturen. Detta sker med hälsogivande, hud- och naturvänliga råvaror som
stimulerar och understödjer hudens naturliga funktion. De naturliga råvarorna erbjuder mild och naturlig vård för huden i alla dess åldrar. De främjar
harmonisering av kropp och själ.

Logonas produkter understödjer hudens egna vitala funktioner genom sin naturliga uppbyggnad. Kosmetiken främjar även hudens egna biofunktioner
genom motsvarande verksamma ämnen från naturen.
Logonas produkter kontrolleras regelbundet av ett fristående ekologiskt kontroll- och certifieringsinstitut. (EG Bio-Kontroll Nr.: 9017 DE). Vår kosmetik
är även godkänd av den tyska kontrollinstansen BDIH. Detta visar att produkterna håller hög kvalitet, är mycket hudvänliga och uppfyller höga krav
på naturlighet. Alla Logonas produkter innehar denna förnäma kvalitetsstämpel.

BDIH garanterar följande kriterier
• Produkterna skall bestå av vegetabiliska råvaror. I möjligaste mån skall de vara ekologiskt odlade eller vildvuxna.
• Råvaror från döda ryggradsdjur får ej ingå (till exempel minkolja, sköldpaddsolja, collagen och annat animaliskt fett. Däremot är
det OK att använda ullfett och bivax.
• Emulgatorer och tensider skall vara utvunna ur förnyelsebara råvaror: vegetabiliskt fett/olja/vax, lecitin, lanolin, proteiner, lipoproteiner
samt mono- , oligo- och polysackarider.
• Följande ämnen får ej användas: syntetiska färgämnen, doftämnen, konserveringsmedel, etoxilerade råvaror, propylenglykol, paraffin och mineralolja.
• Skall konserveringsmedel ingå, är det följande ämnen som används: bensoesyra, salicylsyra, sorbinsyra eller benzylalkohol.
• Slutprodukten eller de ingående råvarorna skall absolut ej ha blivit djurtestade.