Vård av huden

Vad händer med fettämnen man smörjer på huden? 

En stor del av dessa kunskaper baseras på traditioner och väl beprövad erfarenhet. Det forskas mycket omkring detta, och vi får säker höra nya rön i framtiden. Omvandlas fetterna under transporten genom huden? Vad händer med fetter i huden under solning? Vad händer med de fettlösliga vitaminerna och essentiella fettsyrorna i huden? I väntan på sådana svar, kan man titta på den forskning som redan finns om fetternas verkan på överhuden – och ta del av de hypoteser som läkare och vanligt folk kommit fram till utifrån praktiska erfarenheter. 

Fettämnen är inte på något sätt främmande för kroppen. I motsats till andra ämnen som används på vår hud, penetrerar fettämnen huden. Det fett vi äter omvandlas inte inuti kroppen, som andra näringsämnen. De fetter vi exempelvis har i vår underhud, är kemiskt lika de fetter/oljor som vi har konsumerat. Har vi ätit grisfett – ja, då är det grisfett vi har runt vår buk! 

Fettämnenas effekter ändrar sig givetvis efterhand som de tränger ner i huden. Effekten på hudens yttersta hornlager, är att de lägger sig som en tunn hinna och att de understödjer hudens egen skyddsfunktion (utan att inskränka på hudens egen andning). De skyddar mer eller mindre huden och vår kropp, och ökar motståndskraften mot yttre påverkan (kyla, väta, irritationer av kemikalier och rengöringsmedel med mera). De ersätter vårt eget hudfett, är vårdande och värmande samt verkar lugnande på irritationstillstånd som kan ge upphov till bland annat klåda. Med oljorna, tränger även andra fettlösliga ämnen ner i huden: vitaminer, steroler, karotin med mera. Dessa ämnen påverkar huden på olika sätt och understödjer oljornas effekter. 

Huden mår bra av essentiella fettsyror 
Om huden har låg fetthalt, och lider brist på näringsämnen som vitaminer och essentiella fettsyror (främst på grund av intag av sämre fettämnen genom kosten), blir den skör och torr. Skyddsbarriären fungerar då inte heller som den ska, vilket kan ge upphov till uttorkning. Man får lättare sår, som läks mindre bra. 

Om huden är välnärd, varm och har bra cirkulation, absorberar den det mesta av fettämnena i underhuden, och samlar dem där som depåfett. Essentiella fettsyror omvandlas i läderhudens celler till prostaglandiner. Fettsyrorna används också i cellmembranen. 
Tillför man den kalla, undernärda, dåligt läkande och trötta huden vegetabiliska fettämnen, ser det ut som att cellerna använder fettämnena som näring och bildar värme. Blodcirkulationen till och från huden blir bättre, slaggprodukter transporteras bort och hudfunktionen stabiliseras. 

Huden får liv igen: bättre färg, den behåller värmen och eventuella småsår läks snabbare. Dessa effekter sker inte enbart i överhuden, utan också i läderhuden – vilket kanske har med prostaglandinerna att göra. Undersökningar har visat att det går lika bra att tillföra kroppen essentiella fettsyror genom huden, som att äta dem. Kroppens behov av fettsyran linolsyra, kan täckas genom att massera 15-20 ml solrosolja på underarmen varje dag! 

Använd vegetabiliska fettämnen i hudvård och vid hudproblem 
Man kan säga att vegetabiliska fettämnen kan användas på två sätt: 

1. I förebyggande syfte för att hålla huden mjuk, smidig och frisk samt öka motståndskraften, så att huden själv lättare kan reparera de skador den utsätts för. 

2. För att lindra och bota olika hudproblem som dåligt läkande hud, dålig cirkulation, hudirritationer och klåda samt mer allvarliga hudproblem som utslag, eksem och psoriasis. 

Har man hudproblem är det alltid värt att försöka ta reda på om de kan ha uppstått på grund av dålig cirkulation och/eller brist på fettämnen, vitaminer och essentiella fettsyror. 
En viss måttfullhet är dock viktig vid utvärtes användning av fettämnen. Man måste givetvis anpassa bruket efter vilken hud man har, vilket- hudparti de skall användas på samt själva hudproblemet. Det är också viktigt att välja rätt olja för rätt ändamål – och inte minst välja oljor som är behandlade så lite som möjligt. 

Tänk på att fettämnen är känsliga ämnen, som lätt påverkas av de olika behandlingar de genomgår – alltifrån skörd av frön till pressning av oljan. Hård raffinering gör att oljan mister sin vitaminkaraktär, och att nya icke-välkomna ämnen kan bildas (till exempel så kallade transfettsyror). Även den bästa kallpressade tisteloljan kan bli förstörd, om den används eller förvaras på fel sätt.